Kết quả ngày 03/11/2014

STT Thời gian Họ và Tên CMT Email ĐT
1 11/3/2014 9:00:28 Nguyễn Đức Anh 16452*** dr.anhnd*** 9880222***
2 11/3/2014 9:01:52 Nguyễn Quang Trung 13489*** quangtru*** 9121811***
3 11/3/2014 9:01:56 Phạm Văn Trung 12541*** nv@namvi*** 9021212***
4 11/3/2014 9:02:42 nguyễn quang hợp 13572*** quanghop*** 1674659***
5 11/3/2014 9:02:46 Bùi Minh Nguyệt 12021*** minhnguy*** 9885896***
6 11/3/2014 9:03:35 Cao Thị Bưởi 17344*** caothilu*** 9820382***
7 11/3/2014 9:03:36 Nguyễn Thị Nghĩa 12306*** nguyenth*** 1273808***
8 11/3/2014 9:03:42 Nguyễn Thu Hằng 11903*** thuhang9*** 9044508***
9 11/3/2014 9:03:58 nguyễn thanh tùng 30185*** thanhtun*** 9847551***
10 11/3/2014 9:04:22 tạ đình công 11246*** cong256@*** 9846237***
11 11/3/2014 9:04:28 Nguyễn Huy Bình 11402*** binhmeo@*** 9022141***
12 11/3/2014 9:05:03 Lê Ngọc Bích 17041*** haitvtkv*** 1679888***
13 11/3/2014 9:05:19 Nguyễn Quang thuyên 11123*** quangthu*** 1655896***
14 11/3/2014 9:05:27 nguyễn văn dũng 12573*** dungvan@*** 9146863***
15 11/3/2014 9:05:39 nguyễn thị huyền 17282*** huyenmin*** 9738660***
16 11/3/2014 9:06:07 Nguyễn Văn Dũng 13524*** vandung5*** 9121809***
17 11/3/2014 9:06:25 Nguyễn Phương Dung 11224*** bebe2308*** 9823923***
18 11/3/2014 9:06:27 bùi thị thu oanh 14280*** buitthuo*** 9369993***
19 11/3/2014 9:06:33 Lê Ngọc Hoài 17302*** haint5@v*** 9188735***
20 11/3/2014 9:06:35 dương bá hải 11468*** bahai@gm*** 1637890***

Chúng tôi sẽ tổng kết và liên hệ với các bạn trúng thưởng sau khi kết thúc đợt khuyến mại các bạn nào chưa may mắn hãy nhanh tay đăng ký nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ hàng Việt Nam ủng hộ tháng khuyến mại Hà Nội. Các bạn nhớ like share để ủng hộ chương trình nhé!

GD Star Rating
loading...
Kết quả ngày 03/11/2014, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Bạn đã đọc chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không bị công bố công khai.Các trường bắt buộc phải nhập được đánh dấu *

*