Quyền tham gia của trẻ em

Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi và các em có quyền tham gia theo quy định trong luật pháp của Việt Nam và Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
Quyền tham gia của trẻ em được thể hiện qua 4 nội dung, cụ thể như sau:

Quyền được tiếp cận thông tin có liên quan, thông tin đa dạng, phù hợp
Để đảm bảo lợi ích tốt nhất và sự phát triển hài hòa của trẻ em, các thông tin trẻ em được tiếp cận hoặc cung cấp cho trẻ em phải phù hợp với lứa tuổi, giới tính của các em; với đạo đức, văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Việt Nam; tuyệt đối không gây tổn hại đến các em. Trách nhiệm của người lớn là tạo mọi điều kiện để trẻ em được tiếp cận thông tin đa dạng, phù hợp với trẻ em, đặc biệt những thông tin liên quan đến sự phát triển trí tuệ, tinh thần, đạo đức, tình cảm của các em.
Quyền được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan, được lắng nghe, được phản hồi
Trẻ em có quyền được tham gia thảo luận, nêu ý kiến của mình hoặc của bạn bè mình – nếu các em được cử làm đại diện – về mọi việc diễn ra xung quanh các em – đặc biệt những việc ảnh hưởng trực tiếp đến các em.
Cha, mẹ, người giám hộ, các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, các cơ sở giáo dục, văn hóa, các tổ chức xã hội, các cơ sở dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. Các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em gửi đến cơ quan, tổ chức, cơ sở có liên quan cần được trả lời, giải thích và đáp ứng trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cơ sở đó.
Cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, chính quyền cơ sở, các cơ quan, tổ chức có chức năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có trách nhiệm tạo điều kiện cho trẻ em tham gia ý kiến, bày tỏ nguyện vọng. Mục đích của các hoạt động này trước hết phải vì lợi ích của trẻ em và phù hợp với sự phát triển của trẻ em.

Quyền được tham gia các hoạt động xã hội
Cha, mẹ, người giám hộ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, các cơ sở giáo dục, văn hóa, các tổ chức xã hội, các cơ sở dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với năng lực, lứa tuổi của trẻ em.
Các hoạt động xã hội của trẻ em phải vì lợi ích của trẻ em, của xã hội và không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em. Không lợi dụng sự tham gia hoạt động xã hội của trẻ em và không gắn các hoạt động xã hội có sự tham gia của trẻ em với mục đích gây áp lực, khiếu kiện, biểu tình, kinh doanh trái pháp luật, bóc lột và xâm hại trẻ em.
Quyền được tham gia vào quá trình ra quyết định, kiểm tra những vấn đề có liên quan
Trẻ em được tham gia góp ý trong quá trình xây dựng các chính sách, kế hoạch liên quan đến trẻ em và tham gia vào việc đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, kế hoạch có liên quan.
Trẻ em tham gia xây dựng và kiểm tra bằng các hình thức: thông qua tổ chức Đội thiếu niên tiền phong và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tham dự hoặc bầu chọn đại diện trẻ em tham dự diễn đàn trẻ em các cấp; thông qua các nhóm, các câu lạc bộ trẻ em; thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng của trẻ em; trẻ em trả lời trực tiếp khi được người lớn hỏi ý kiến.
Các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các tổ chức của trẻ em, phụ trách trẻ em, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các thông tin, ý kiến của trẻ em và giải đáp, giải quyết các ý kiến của trẻ em theo quy định của pháp luật.

GD Star Rating
loading...

Bạn đã đọc chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không bị công bố công khai.Các trường bắt buộc phải nhập được đánh dấu *

*