CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2013

1.    Đối tượng: Tất cả công dân Việt Nam đã được cấp chứng minh nhân dân

2.    Thời gian tổ chức chương trình:

 • Từ ngày 6/3/2013 đến hết ngày 30/5/2012 nhận phiếu tham dự chương trình
 • Ngày 10/6/2013 tổ chức bốc thăm may mắn theo quy định
 • Ngày 17/6/2013 công bố người trúng thưởng trên website nhungtrangvang.com.vn

3.    Hình thức tham dự:

 • Điền thông tin vào Phiếu tham dự in trên ấn phẩm Tiêu dùng Việt và gửi thư về địa chỉ ban tổ chức
 • Truy cập website nhungtrangvang.com.vn để tham gia trực tiếp
 • Tham gia qua Phiếu tham dự chương trình Tìm hiểu Luật bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng và gửi thư về địa chỉ ban tổ chức
 • Cá nhân tham gia chương trình phải điền đầy đủ Họ tên, số điện thoại địa chỉ in trên phiếu (phiếu hợp lệ) và gửi cho Ban tổ chức

4.    Cơ cấu giải thưởng:

 • Cơ cấu giải: dự kiến 300 giải thưởng trị giá 100.000đ/giải dành cho 300 người tham gia được bốc thăm may mắn trúng giải
 • Giải thưởng trao cho người trúng thưởng là ngẫu nhiên, người tham gia không có quyền lựa chọn giải thưởng

5.    Điều kiện bốc thăm trúng thưởng:

 • Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 1 trong 3 hình thức tham gia chương trình nói trên, và chỉ được tham gia 1 lần. Ban tổ chức sẽ lọc bỏ phiếu trùng
 • Phiếu bốc thăm trúng thưởng phải là phiếu hợp lệ

6.    Quy định chung:

 • Trong thời gian diễn ra chương trình, mọi thắc mắc khiếu nại, các cá nhân phải phản hồi cho ban tổ chức. Sau ngày 16/6/2013 nếu ban tổ chức không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản, thì các giải thưởng sẽ được trao cho người trúng giải và quyết định của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng
 • Người trúng giải sẽ được ban tổ chức thông báo đến nhận giải thưởng tại địa điểm do ban tổ chức quy định. Đến hết 30/6/2013 nếu người trúng giải không liên hệ với ban tổ chức hoặc ban tổ chức đã liên hệ nhưng không đến nhận thì mặc định là người trúng giải từ chối nhận giải. Giải thưởng đó sẽ chuyển cho những người tham gia đầu tiên qua web, không trùng với danh sách 300 người được bốc thăm trúng thưởng.
 • Ban tổ chức được quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng cho công tác thông tin đại chúng
 • Mọi thay đổi (nếu có) không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham dự chương trình sẽ được ban tổ chức công bố trên website nhungtrangvang.com.vn