Cảm xúc tháng 4

Cảm xúc tháng 4

THÁNG TƯ BẮT ĐẦU BẰNG MỘT LỜI NÓI DỐI… Tháng tư gõ cửa, em lại hoài vọng về những dịu dàng xưa cũ, những ngón tay đan, những lời chưa ngỏ, những nẻo đường quyến luyến bước chân… Tháng tư bắt đầu bằng một lời nói dối rằng “Chúng ta rồi cũng sẽ quên…” Nói […]

Chi tiết

Cảm xúc tháng 4

Cảm xúc tháng 4

THÁNG TƯ BẮT ĐẦU BẰNG MỘT LỜI NÓI DỐI… Tháng tư gõ cửa, em lại hoài vọng về những dịu dàng xưa cũ, những ngón tay đan, những lời chưa ngỏ, những nẻo đường quyến luyến bước chân… Tháng tư bắt đầu bằng một lời nói dối rằng “Chúng ta rồi cũng sẽ quên…” Nói […]

Chi tiết