Bạn có biết tháng 4

Bạn có biết tháng 4

Kể từ tháng 4/2014 Micrsoft sẽ ngừng hỗ trợ Windows XP và Office 2003 Từ ngày 08/04 năm 2014, Microsoft sẽ chính thức ngừng hỗ trợ cho Windows XP và Office 2003. Sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ dịch vụ thì những người đang sử dụng Windows XP và Office 2003 vẫn có thể tiếp […]

Chi tiết