Đó – đây

Đó – đây

Festival Huế 2014 “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” Tiếp tục chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế lần thứ 8 diễn ra từ ngày 12/4 đến ngày 20/4/2014 sẽ là nơi tụ hội của các thành phố Cố đô của Việt Nam và […]

Chi tiết